Copyright 2012 - 2020 © Dienst Opleidingen

Beroepsopleiding Inkomensconsulent

 > Beheer

2 weken (5 dagdelen per week) | hbo-niveau

In de beroepsopleiding Inkomensconsulent beheer wordt de theorie behandeld die u nodig hebt voor het beheren van een bijstandsuitkering. 

De opleiding bestaat uit 10 modules die een solide basis bieden om in de praktijk uw rol goed te vervullen.

Niveau van de opleiding

De beroepsopleiding wordt gegeven op hbo-niveau.

Lengte van de beroepsopleiding

De opleiding duurt 11 dagdelen.

Doel

Na afloop van de beroepsopleiding hebben de deelnemers voldoende inhoudelijke kennis meegekregen voor het beheer van de uitkering krachtens de participatiewet.

Voor wie

De beroepsopleiding is bestemd voor (toekomstige) klantmanagers/consulenten Inkomen van een gemeentelijke Sociale Dienst.

Vooropleiding

Minimaal hbo-denkniveau en hbo-werkniveau. Liefst blijkend uit een hbo-diploma.

Studiebelasting

Voor deze beroepsopleiding geldt een studiebelasting van 21 uur per week, waarvan 15 uur klassikale lessen plus 6 uur thuisstudie per week.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Studiemateriaal

Syllabus:
Deelnemers krijgen een syllabus met een overzicht en samenvatting van de onderwerpen die worden behandeld tijdens de beroepsopleiding, actuele jurisprudentie en het opleidingsprogramma.

Literatuur:
Praktijkboek Participatiewet van Dienst Opleidingen.

Aanvullend lesmateriaal:
Tijdens de opleiding worden geanonimiseerde praktijkdossiers gebruikt door de deelnemers.

Kwalificaties

De beroepsopleiding wordt branche-erkend en maakt onder meer deel uit van het interne opleidingsaanbod van de gemeente Rotterdam. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

 

Toetsing

Halverwege wordt er een toets afgenomen en de opleiding wordt afgesloten door een eindtoets.

Werkwijze

Vijf keer per week wordt klassikaal onderwijs gegeven aan de hand van het Praktijkboek Participatiewet en een syllabus. De dagelijkse praktijk wordt hierbij zo dicht mogelijk benaderd door te werken met geanonimiseerde dossiers.

Deelnemers maken zelfstandig of in kleine groepen (huiswerk)opdrachten om stapsgewijs en geleidelijk tot bepaalde kennis en inzichten te komen. Daarnaast voeren zij met elkaar meningsvormende of probleemoplossende gesprekken over specifieke onderwerpen uit de Participatiewet. De groepsdynamiek van klassikaal lesgeven geeft meerdere inzichten en versterkt het leerproces.

Incompany en maatwerk

De beroepsopleiding Inkomensconsulent Beheer Intake is ook incompany en als maatwerkopleiding verkrijgbaar, bijvoorbeeld op mbo-niveau of afgestemd op uw gemeentelijke verordeningen. Neem hierover contact op met onze opleidingsadviseur: +31 6 51 63 26 55.

Uitbreidingsmogelijkheden

Desgewenst kan de opleiding uitgebreid worden met modules bestuursrecht, vreemdelingenrecht, IOAW, zelfstandigen, bijzondere bijstand en voorliggende voorzieningen.

Overzicht modules Beheer

 Praktijkboek Participatiewet

Wilt u alleen bepaalde modules volgen? Neem contact op met onze opleidingscoördinator om de mogelijkheden te bespreken. Bel +31 6 51 63 26 55 of stuur een e-mail naar contact@dienstopleidingen.nl.