Copyright 2012 - 2020 © Dienst Opleidingen

Cursus Gezamelijke huishouding

Deze cursus is onderdeel van de beroepsopleiding 

Klantmanager Inkomensconsulent en wordt los gegeven ter verdieping van het onderwerp en als update om kennis actueel te houden.

1 dagdeel | hbo-niveau
 

Tijdens de cursus Gezamenlijke huishouding gaan we in op de juridische vereisten die hiermee verbonden zijn, op de onweerlegbare rechtsvermoedens en op de vaststelling van de gezamenlijke huishouding in de praktijk. Ook zal aandacht worden besteed aan het onderscheid tussen kostendeling en gezamenlijke huishouding. Tenslotte zal worden ingegaan op de meest recente ontwikkelingen uit de jurisprudentie.

Niveau van de cursus

De cursus wordt gegeven op hbo-niveau.

Lengte van de cursus

De cursus duurt één dagdeel. 

Doel

Na afloop van de cursus hebben de cursisten voldoende inhoudelijke kennis meegekregen om aanwijzingen die duiden op een gezamenlijke huishouding op waarde te schatten, op correcte wijze te onderzoeken en juridisch juist te onderbouwen. Ook is de cursist op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Voor wie

De cursus is bestemd voor (toekomstige) medewerkers van een gemeentelijke Sociale Dienst.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Vrijstellingen

Niet van toepassing.

Studiebelasting

Voor deze cursus geldt een studiebelasting van vijf uur per week, waarvan drieënhalf uur klassikale les plus anderhalf uur thuisstudie per week.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Studiemateriaal

Syllabus:
Cursisten krijgen een syllabus uitgereikt met een overzicht en samenvatting van de onderwerpen die worden behandeld tijdens de cursus, actuele jurisprudentie en het cursusprogramma.

Kwalificaties

De cursus Gezamenlijke huishouding wordt branche-erkend en maakt onder meer deel uit van het interne opleidingsaanbod van de gemeente Rotterdam. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Toetsing

Er is geen sprake van examinering.

Incompany en maatwerk

De cursus Gezamenlijke huishouding is incompany en als maatwerkcursus verkrijgbaar, bijvoorbeeld op mbo-niveau of afgestemd op uw gemeentelijke verordeningen. Neem hierover contact op met onze opleidingsadviseur: +31 6 51 63 26 55.