Copyright 2012 - 2020 © Dienst Opleidingen

Cursus Terugvordering

Deze cursus is onderdeel van de beroepsopleiding

Klantmanager Inkomensconsulent en wordt los gegeven ter verdieping van het onderwerp en als update om kennis actueel te houden.

2 dagdelen | hbo-niveau

De cursus Terugvordering behandelt de verschillende wijzen van terugvordering van bijstand. De nadruk ligt op de juridische onderbouwing van terugvorderingen en de wijze van vaststelling van de hoogte van de terugvordering.

Inhoud:

  • Inlichtingenplicht

  • Intrekking, herziening, terugvordering en opschorting

  • De hoogte van de vordering

  • Terugvorderbare bijstand en leenbijstand

  • Aflossing en verjaring

  • De beslagvrije voet

 

Niveau van de cursus

De cursus wordt gegeven op hbo-niveau.

 

Lengte van de cursus

De cursus duurt één dagdeel.

 

Doel

Na afloop van de cursus Terugvordering hebben de cursisten voldoende inhoudelijke kennis meegekregen om op juridisch juiste wijze om te gaan met een schending inlichtingplicht met financieel nadeel voor de gemeente. Hieronder valt het op juiste grond de terugvordering en het aflossingsbedrag vaststellen en toepassen.

Voor wie

De cursus is bestemd voor (toekomstige) medewerkers van een gemeentelijke Sociale Dienst.

 

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

 

Vrijstellingen

Niet van toepassing.

 

Studiebelasting

Voor deze cursus geldt een studiebelasting van vier uur.

 

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Studiemateriaal

Syllabus:
Cursisten krijgen een syllabus uitgereikt met een overzicht en samenvatting van de onderwerpen die worden behandeld tijdens de cursus, actuele jurisprudentie en het cursusprogramma.

 

Kwalificaties

De cursus Terugvordering wordt branche-erkend en maakt onder meer deel uit van het interne opleidingsaanbod van de gemeente Rotterdam. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

 

Toetsing

Er is geen sprake van examinering.

 

Incompany en maatwerk

De cursus Terugvordering is incompany en als maatwerkcursus verkrijgbaar, bijvoorbeeld op mbo-niveau of afgestemd op uw gemeentelijke verordeningen. Neem contact op met onze opleidingsadviseur: +31 6 51 63 26 55.