Copyright 2012 - 2020 © Dienst Opleidingen

Training Gesprekstechnieken

4 dagdelen | hbo-niveau

Als u regelmatig professionele gesprekken voert, dan kunt u tegen een aantal dingen aanlopen. Verschillende communicatiestijlen bijvoorbeeld, of plotselinge emoties. Met de juiste gesprekstechnieken haalt u meer uit het gesprek. In deze training wordt getest welke interpersoonlijke communicatiestijl u hanteert, en leert u herkennen welke stijlen anderen gebruiken. Vanuit uw dominante communicatiestijl gaan we vervolgens aan het werk. Zo weet u precies hoe u uw boodschap moet verpakken, zodat hij goed overkomt. We lopen alle elementen door die obstakels kunnen vormen bij een goede communicatie, zoals waarnemen en interpreteren, doemdenken, irrationele overtuigingen en non-verbale communicatie. Wat u leert, dat kunt u inzetten bij ieder contact: van klant en collega tot leidinggevende.

Inhoud training:

 • Waarnemen en interpreteren

 • Constructief feedback geven en ontvangen

 • Interpersoonlijke stijlen

 • Non-verbale communicatie

 • ABC model (rationeel emotie theorie)

 • Kernkwadranten

 • Vragen stellen

 • LSD (Luisteren, samenvatten en doorvragen)

 • Gesprekken: slechtnieuws -en onderzoekend gesprek
   

Niveau van de training

De training wordt gegeven op hbo-niveau.

 

Lengte van de training

Het programma bestaat uit vier dagdelen.

 

Doel

Na afloop van de training hebben de cursisten voldoende inhoudelijke kennis meegekregen en geoefend met praktijksituaties om effectief te communiceren. Zij zijn aan de slag gegaan met hun eigen communicatiestijl en hoe zij deze kunnen aanpassen aan de stijl van de ander. Zij hebben ontwikkelpunten geformuleerd op het gebied van effectief en efficient communiceren. Cursisten hebben voldoende handvaten meegekregen om gesprekken voor te bereiden en tijdens gesprekken de juiste vragen en gesprekstechnieken in te zetten voor het behalen van een maximaal resultaat.

 

Voor wie

De training Gesprekstechnieken is bestemd voor (toekomstige) medewerkers van de gemeentelijke organisatie.

 

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

 

Vrijstellingen

Niet van toepassing.

 

Studiebelasting

Voor deze training geldt een studiebelasting van veertien uur, waarvan twaalf uur klassikale training en twee uur thuisstudie.

 

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Studiemateriaal

Syllabus:
Deelnemers krijgen een syllabus uitgereikt met een overzicht en samenvatting van de onderwerpen die worden behandeld tijdens de training en het programma.

 

Kwalificaties

De training Gesprekstechnieken wordt branche-erkend en maakt onder meer deel uit van het interne opleidingsaanbod van de gemeente Rotterdam. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

 

Toetsing

Er is geen sprake van examinering.

Incompany en maatwerk

De training Gesprekstechnieken is incompany en als individuele maatwerktraining verkrijgbaar.

 

Uitbreidingsmogelijkheden
 • Training emotie en agressie

 • Training confronterend gesprek
   

Opbouw training

Dagdeel 1: Theorie, waarnemen en interpeteren, interpersoonlijke stijl bepalen en beleven aan de hand van rollenspel

Dagdeel 2: ABC-model, non-verbale communicatie, feedback geven en ontvangen

Dagdeel 3: Rollenspel flexibiliteit (interpersoonlijke stijlen), vragen stellen, gespreksmodellen, slechtnieuwsgesprek en onderzoekend gesprek

Dagdeel 4: LSD, kernkwadranten, behandelde theorie oefenen tijdens rollenspel (met acteur)