Copyright 2012 - 2020 © Dienst Opleidingen

Cursus Jongeren

Deze cursus is onderdeel van de beroepsopleiding 

Klantmanager Inkomensconsulent en wordt los gegeven ter verdieping van het onderwerp en als update om kennis actueel te houden.

2 dagdelen | hbo-niveau

De cursus Jongeren behandelt de juridische aspecten van jongeren in de bijstand. Aan bod komen onder meer de jongerennormen, onderhoudsplicht voor jongeren onder de 21 jaar en lokaal jongerenbeleid.

Inhoud cursus:

  • De zoekperiode

  • 13 lid 2 sub c: opleiding als uitsluitingsgrond

  • Onderhoudsplicht voor jongeren onder de 21 jaar

  • Bijzondere bijstand voor vaste lasten

  • Studerenden als niet-rechthebbende partners

  • Jongerennormen

  • WSF/WTOS/BBL/BOL

  • Jongeren als bijzondere doelgroep, lokaal jongerenbeleid

  • Plan van aanpak

 

Niveau van de cursus

De cursus wordt gegeven op hbo-niveau.

 

Lengte van de cursus

De cursus duurt één dag.

 

Doel

Na afloop van de cursus hebben de cursisten voldoende inhoudelijke kennis meegekregen om de bijstand op een juridisch juiste wijze af te stemmen op de situatie waarin de jongere zich bevindt. Ook heeft de cursist informatie aangereikt gekregen over het (lokale) beleid gericht op het activeren/motiveren van de jongere.

 

Voor wie

De cursus is bestemd voor (toekomstige) medewerkers van een gemeentelijke Sociale Dienst.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

 

Vrijstellingen

Niet van toepassing.

 

Studiebelasting

Voor deze cursus geldt een studiebelasting van tien uur.

 

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Studiemateriaal

Syllabus:
Cursisten krijgen een syllabus uitgereikt met een overzicht en samenvatting van de onderwerpen die worden behandeld tijdens de cursus, actuele jurisprudentie en het cursusprogramma.

 

Kwalificaties

De cursus Jongeren wordt branche-erkend en maakt onder meer deel uit van het interne opleidingsaanbod van de gemeente Rotterdam. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

 

Toetsing

Er is geen sprake van examinering.

Incompany en maatwerk

De cursus Jongeren is incompany en als maatwerkcursus verkrijgbaar, bijvoorbeeld op mbo-niveau of afgestemd op uw gemeentelijke verordeningen. Neem contact op met onze opleidingsadviseur: +31 6 51 63 26 55.