Copyright 2012 - 2020 © Dienst Opleidingen

Cursus Kostendelersnorm

Deze cursus is onderdeel van de beroepsopleiding 

Klantmanager Inkomensconsulent en wordt los gegeven ter verdieping van het onderwerp en als update om kennis actueel te houden.

2 dagdelen | hbo-niveau

De cursus Kostendelersnorm gaat in op het vaststellen van de bijstandsnorm bij kostendeling. Na uitleg van het juridisch kader en het lokaal beleid wordt geoefend met het vaststellen van de hoogte van de bijstand bij een aanvraag en een wijziging.

Inhoud cursus:

  • De Participatiewet en de kostendelersnorm (uitleg relevante wetgeving en systematiek)

  • Actuele jurisprudentie

  • Alleenstaande ouders

  • Commerciële relatie

  • Niet-rechthebbende partners

  • Korting huur

 

Niveau van de cursus

De cursus wordt gegeven op hbo-niveau.

 

Lengte van de cursus

De cursus duurt één dag.

Doel

Na afloop van de cursus hebben de cursisten voldoende inhoudelijke kennis meegekregen om  op correcte wijze de kostendelersnorm vast te stellen in sociale zekerheidswetgeving.

 

Voor wie

De cursus is bestemd voor (toekomstige) medewerkers van een gemeentelijke Sociale Dienst.

 

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

 

Vrijstellingen

Niet van toepassing.

 

Studiebelasting

Voor deze cursus geldt een studiebelasting van twaalf uur.

 

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Studiemateriaal

Syllabus:
Cursisten krijgen een syllabus uitgereikt met een overzicht en samenvatting van de onderwerpen die worden behandeld tijdens de cursus, actuele jurisprudentie en het cursusprogramma.

 

Kwalificaties

De cursus Kostendelersnorm wordt branche-erkend en maakt onder meer deel uit van het interne opleidingsaanbod van de gemeente Rotterdam. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

 

Toetsing

Er is geen sprake van examinering.

 

Incompany en maatwerk

De cursus Kostendelersnorm is incompany en als maatwerkcursus verkrijgbaar, bijvoorbeeld op mbo-niveau of afgestemd op uw gemeentelijke verordeningen. Neem contact op met onze opleidingsadviseur: +31 6 51 63 26 55.